Kvalita a technologie

Kvalita a technologie

Technologická inovace vždy byla a vždy bude hnacím motorem vývoje společnosti. Od vynálezu kola, přes parní stroj, elektrickou energii až po nejnovější objevy v oblasti kvantové fyziky, to všechno bylo možné jen díky technologickému vývoji.

Společnost FIRAD SpA vždy, již od svého založení věřila, že „páteří“ jejího rozvoje by měla být právě technologická inovace. Proto v průběhu let aplikovala politiku průběžných investic a modernizace, díky které mohla vždy využívat nejnovějších, na trhu dostupných technologií. Konkrétním výsledkem tohoto technologického vývoje je pevné partnerství mezi společností FIRAD SpA a hlavními výrobci technologií pro odvětví automobilového průmyslu, jako je Fritz Studer AG, Posalux SA, UVA LIDKÖPING AB, TORNOS SA, Sonplas Gmbh či Sunnen Products Ltd.

Moderní systémy vstřikování nafty jsou čím dál složitější a přesnější a v důsledku toho výrobní procesy vyžadují čím dál vyšší kvalitativní standardy. To se promítá také do stále přísnějších výrobních tolerancí, jimž se musí přizpůsobit nejen výroba, ale také kontrola. Proto je naše metrologická laboratoř, díky spolupráci se společnostmi jako Mitutoyo Corp., Nikon Corp., Carl Zeiss AG či AMETEK Inc., vybavena těmi nejmodernějšími měřicími technologiemi.

Jednotlivé fáze výrobního cyklu zahrnují důkladnou kontrolu kvality, jež nám umožňuje ověřovat dodržování vysokých kvalitativních standardů. Nejdůležitější jsou tyto kontroly u tepelného zpracování, u kterého se každá vsázka kontroluje za účelem ověření:

  • správného dosaženého stupně mikrotvrdosti
  • správné dosažené mikrokrystalické struktury

Každá vstřikovací tryska je navíc podrobena funkčnímu testu, jehož cílem je ověřit čtyři základní charakteristiky:

  • správný stupeň rozprášení paliva
  • udržení tlaku
  • kontrola odkapávání
  • kontrola průtoku paliva

Díky pozornosti věnované všem těmto detailům dokázala společnost FIRAD SpA již v roce 2003 získat certifikaci podle mezinárodních kvalitativních a environmentálních standardů ISO 9001 a ISO 14001. Dosažená úroveň byla vždy opětovně potvrzena i SQS („Švýcarská asociace pro systémy řízení jakosti a managementu“), jedním z nejvýznamnějších certifikačních orgánů na evropské úrovni.

To personalize your experience on our website we use our own and third-party cookies (which do not depend on us and could lead to the profiling of the user’s choices). For additional info, including how to remove/refuse cookies, please see our privacy policy.